Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Serveis a les persones

Els nostres serveis per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental són l'alternativa laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se, de manera provisional o definitiva, al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial de Treball.

Tenim per objecte facilitar als nostres usuaris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, serveis de teràpia ocupacional per tal de que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada persona, la seva màxima integració social.

foto foto

  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC