Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Serveis d'Integració Laboral - SIL

Tenen com a finalitat afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Servei Complementari d'Ajustament Personal i Social Unitat de Suport a l'Activitat Professional - SCAPS - USAPS

foto

Garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupament personal i social decadascun dels treballadors del nostre Centre Especial de Treball.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC