Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


FORMACIO SERVEI RESTAURANT

Programa Formatiu:
• Servei en restaurant...
• Servei de vins
• Elaboració i acabat de plats en vista del client
• Serveis especials en restauració
• Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria
• Anglès professional per a serveis de restauració
• Mòdul de pràctiques professionals no laborals de serveis de restaurant
• Mòdul de formació complementària d’inserció laboral, sensibilització, ambiental i igualtat de gènere

Perfil dels alumnes:

Per poder accedir al curs es obligatòria està inscrit al SOC com a demandant d’ocupació.
També es necessita acreditar un nivell similar al graduat en ESO, o a l’accés a cicles formatiu de grau mitjà, o estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família, o d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de qualsevol família.

Durada del curs:

Inici: 15/01/2015 Finalització: 10/06/2016
510 Hores teòrica + 80 hores pràctiques perfeccionament en empresa

Horari i calendari del curs:

15/01/2015 12:00 A 14:00
08/01/2016-23/05/2016 DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08:00 A 14:00 o de 14:00 a 20:00
30/05/2016-10/06/2016 DE DILLUNS A DIVENDRES PRÀCTIQUES PERFECCIONAMENT

Inscripció al curs:

Per a la inscripció o per més informació, contacta EL telèfon 977 55 29 26, o bé presencialment al Carrer Riu Llobregat 10, Camp Clar 43006 TARRAGONA.

Aquest curs està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC