Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Destrucció de Documents Confidencials

Servei de recollida a tot tipus d'empreses, entitats i institucions públiques i privades. La recollida pot ser periòdica, a través d'un contenidor especial i precintat per a l'emmagatzematge de documents confidencials, o segons demanda, per a serveis puntuals de buidatge d'arxius d'oficines i/o magatzems.

Es garanteix que els documents recollits seran destruïts tant bon punt es talli el precinte que porta el contenidor o dins el termini que marca la LOPD, Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com també si aquests documents arriben a les nostres instal·lacions a través de palets, caixes o d'altres formats no precintats.

El servei inclou el transport, el contenidor i l'emissió d'un certificat (opcional).

foto foto

  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC